Projektovanie stlačeného vzduchu

Projekty kompresorových staníc

 1. Vypracovanie technickej dokumentácie technologických projektov kompresorových staníc a rozvodov stlačeného vzduchu:( projektov na stavebné povolenie, realizačných projektov a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby).
 2. Návrh kompresorovej stanice:
  1. návrh jednotlivých kompresorov, sušičov a príslušenstva, ich pôdorysné rozmiestenie a návrh prepojovacieho potrubia
  2. Navrhnutie kondenzátového hospodárstva t.j. odvádzačov kondenzátu a separátoru voda/olej, prípadne čističky odpadových vôd pre zbytkové množstvo oleja v odpadovej vode menšie než 0,5 mg/l, vrátane výpisu zariadenia kompresorovej stanice a potrebného prepojovacieho montážneho materiálu a výkresovej dokumentácie
  3. návrh odvodu otepleného chladiaceho vzduchu
  4. filtrácia prívodného nasávaného vzduchu do kompresorovej stanice a spätného využitia odpadového tepla
  5. návrh chladiaceho okruhu vrátane rozvodov chladiacej vody pre jednotlivé zariadenia
  6. návrh elektrorozvádzača, elektromotorických rozvodov pre jednotlivé zariadenia vrátane MaR s pripojením na nadriadené riadiace systémy
  7. Časť vyhrievania so spätným využitím odpadového tepla k ohrevu TUV alebo vyhrievania , vrátane ekonomickej a ekologickej správy
  8. Stavebnú časť, ktorá spravidla rieši problematiku objektu kompresorovne, t.j. stavbu nového objektu, stavebné úpravy nastávajúcich priestorov, vrátane vetrania, osvetlenia atď.Návrhy prevádzkových poriadkov kompresorových staníc
 3. Návrh rozvodov stlačeného vzduchu
 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info