Montáž rekuperácie do kompresorov

Rekuperátory pre kompresory

Zabezpečujeme dodatočnú montáž rekuperátorov do skrutkových kompresorov od akéhokoľvek výrobcu kompresorov. Zároveň Vám spočítame a zdokladujeme Vaše úspory a návratnosť Vašej investície za dodatočnú montáž rekuperátora do Vaších skrutkových kompresorov. Stačí ak nám zašlete štítkové údaje z kompresora a my Vám vypracujeme cenovú ponuku a vypočítame návratnosť Vašej investície. Teplo z Vašeho skrutkového kompresora môžete využiť pre:

Ohrievanie vzduchu

Pri tomto riešení je vzduch ohrievaný v chladiči oleja závitového kompresora v zimnom období privádzaný do výrobných hál. Jeho množstvo je automaticky regulované klapkou. V letnom období je celé množstvo vzduchu vedené mimo ohrievanej priestory. Teplota vzduchu je závislá na zaťažení kompresora. Jej priemerná hodnota je cca 30 ° C.

Ohrievanie vody pre vykurovanie

V tomto prípade je odpadové teplo pomocou výměníku olej - voda odvádzanie do vykurovacieho systému. Teplota vody vystupujúce z výmenníka môže dosiahnuť až 70 ° C. Výmenník je riešený tak, aby umožňoval dodávku konstatního množstvo vody a alebo zabezpečoval jej konstatny teplotu. Použitie tohto systému je vhodné aj na predohrev vody pre veľkokapacitné kotly.

Ohrievanie teplej úžitkovej vody

Toto riešenie umožňuje využívať odpadové teplo na ohrev úžitkovej vody. Výmenník je riešený ako dvouplášťová, bezpečnostné. Voda môže byť ohrievaná na teplotu 70 ° C. Zásobník môže byť vybavený elektrickým doplnkovým vyhrievaním, ktoré udržuje teplotu vody na požadovanej úrovni.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info